Noves ajudes pel lloguer de pisos: aprovat el Pla Estatal per la Vivenda 2018-2021

 

Noves ajudes pel lloguer: aprovat el Pla Estatal per la Vivenda 2018-2021. El passat 9 de Març, el Govern va aprovar definitivament i amb caràcter retroactiu el Pla Estatal per la Vivenda 2018-2021, document que estableix totes les ajudes previstes per a fomentar el lloguer de pisos, venda i rehabilitació de vivendes. En aquest link podeu consultar el contingut complet del citat Pla, en el que destaca (entre altres motius, per desitjada) l' ajuda econòmica directa a totes aquelles persones menors de 35 anys o majors de 65 anys que cumplisquen una sèrie de requisits addicionals (entre altres, no tindre un pis o vivenda en propietat per part del beneficiari de l' ajuda).

 

Per aconseguir tots els seus objectius, el Pla Estatal de Vivenda 2018-2021 s' estructura en 9 programes, entre els que destaca el programa d' ajudes al lloguer de pisos i vivendes. En primer lloc, cal destacar que els beneficiaris d'aquestes ajudes deuen cumplir un primer requisit: el seu nivell salarial no podrà superar els 22.558 Euros anuals. En segon lloc, les ajudes s' enfoquen a tots aquells inquilins que paguen una renta de lloguer màxima de 600 Euros. No obstant això, el Pla deixa la porta oberta a que també es puguen beneficiar aquells inquilins de certes poblacions les rentes de lloguer dels quals superen la xifra anteriorment citada (tot això, a concretar més endavant per les comunitats autònomes). És evident que no té res a vore el nivell dels lloguers de moltes capitals de províncies amb el nivell de ciutats com Barcelona o Madrid.

 

- - - - -

Si vol informació sobre els nostres pisos de lloguer, visite la nostra secció Lloguer pisos.