Millora la fiscalitat del lloguer amb opció de compra?

Segons hem pogut saber a CASSANA, el Govern central treballa en la millora de les condiciones fiscals de l' arrendament de vivendes amb opció de compra, que actualment té una tributació poc atractiva.

Mentre que el lloguer de vivendes està exempt de l' IVA i la compra tributa al 7%, en els arrendaments amb opció de compra s' aplica un IVA del 16% sobre el preu mensual del lloguer.

En els arrendaments amb opció de compra, el llogater paga un lloguer i al cap d' uns anys pot executar l' opció de compra. Al fer-ho, una part de la renta mensual es considerarà como un avançament per l' adquisició de la vivenda.

En principi, aquesta opció pot suposar una bona alternativa, tenint en compte la situació actual del mercat immobiliari. No obstant, la fiscalitat que assumeix actualment el llogater converteix aquesta operació en poc atractiva.