Els joves segueixen apostant pel lloguer de pisos, front a l' opció de compra de la vivenda

Els joves segueixen apostant pel lloguer de pisos. La tendència dels últims anys segueix consolidant-se: el 41% de les persones d' entre 18 i 30 que resideixen a Espanya es decanten per viure en un pis de lloguer, front a altres opcions, com puga ser la compra de la vivenda. Fa anys que ve apreciant-se aquesta tendència de consum a Espanya. El lloguer o arrendament de vivendes permet a l' inquilí d' eixe pis poder tindre més flexibilitat a l' hora de canviar de residència, bé siga per motius personals o per motius professionals. A més, li estalvia moltes despeses fiscals, notarials i registrals que sempre comporta la compra d' un pis.
De fet, recentement aquest artícle ha recollit la publicació d' un estudi realitzat aquest any 2015, que constata com moltes persones menors de 40 anys segueixen optant per viure de lloguer abans que decantar-se per altres opcions, com pis compartit o vivenda en propietat.
Tingam en compte també que moltes persones que s' han incorporat al mercat de treball durant els últims 5 o 7 anys, s' han trobat amb un nivel de precarietat laboral o inestabilitat que no els ha permés comprar un pis, donada la falta d' ingressos econòmics fixes i a la impossibilitat d' assegurar la permanència en una mateixa localitat més enllà d' 1 o 2 anys.

 

- - - - -

Si vol informació sobre els nostres pisos de lloguer, visite la nostra secció Lloguer pisos.