We have a tenant who does not pay the rent of the flat: what can we do? How must we act?

 

We have a tenant who does not pay the rent of the flat: what can we do? How must we act?.Unfortunately, this situation has been raised once in the life of almost all those owners who rent an apartment, office or commercial premises. All the business have his risks and in the business of the rent, one of the risks more evident is the non-payment of a quota of the revenue reminded in the contract. There are other risks, such as damage that often cause to the property, but the unpaid rent is more evident because the rent is normally charged every month and if a month is left to collect, jump alarms.

Quan es produeix aquesta situació es deu actuar amb el cap fred i es deuen tindre clars els pasos que cal donar. Les preses o les decisions preses precipitadament ens poden acabar perjudicant, per això és bò que tingam clar com actuar.
En primer lloc, caldrà que ens posem en contacte amb l' inquilí del pis a la major brevetat possible. Deurem clarificar els motius pels que no ha pagat i saber quan va a pagar el que deu. En funció de les explicacions que ens facilite, estudiarem pròximes accions a prendre.
Si alega algun problema personal i/o profesional que haja motivat el retràs i manifesta la seua intenció de pagar el lloguer en breu, deuríem confiar en la seua paraula i esperar a que efectivament pague la renta que ens deu.
En canvi, si des del principi ens dona llargues, diu que no pot pagar o no contesta, deurem estudiar la possibilitat d' enviar-li un requeriment escrit i formal el més prompte possible. A partir d' aquest moment, seria interessant que buscarem l' assessorament d' un advocat o d' una empresa especialitzada en gestió de lloguer d' immobles.
Tots els pasos formals que es donen a partir d' aleshores seran molt importants.A pesar de que ens dirigim per escrit a l' inquilí, serà bò intentar no perdre el contacte amb ell i intentar trobar una solució el més ràpida possible. Si ens planteja un aplaçament o fraccionament en el pagament del deute, serà convenient estudiar-amb con calma; potser, aquesta puga ser una bona solució.
En qualsevol cas, i com última instància, devem plantejar-nos l' opció d' interposar una demanda judicial al Jutjat per poder recuperar els dineros que ens deuen i sol.licitar, si s' estima oportú, la resolució anticipada del contracte de lloguer.

- - - - -

Si vol informació sobre els nostres pisos de lloguer, visite la nostra secció Lloguer pisos.