CASSANA

CASSANA és una empresa especialitzada en la gestió de lloguer de pisos i vivendes. El seu àmbit d' actuació són les ciutats de València, Alacant i Castelló. En aquestes, gestiona el lloguer de més de 30 vivendes pròpies i més de 300 vivendes propietat de terceres persones.

CASSANA és una empresa jove, una empresa integrada per persones que tenen per objectiu oferir vivendes atractives pel mercat de lloguer i assessorar als propietaris que vulguen llogar els seus pisos.

CASSANA és, també, un conjunt de persones que creuen en el treball seriós i rigorós, que creuen en la transparència i en un tracte correcte i just amb els seus clients i amb la resta de grups d' interès de l' empresa (per exemple, proveïdors o treballadors).

CASSANA té les seues oficines principals a València, al carrer Sant Vicent, número 93, porta 1.